City Container bistår nedbrydningsfirmaet P. Olesen med bortskaffelse af byggeaffald fra totalnedrivning i Odense

Et 31.000 kvm stort statsligt kontorknudepunkt skal opføres i Odense med Bygningsstyrelsen som bygherre. Det 800 millioner kroner dyre kontorkompleks i træ skal huse 1.600 medarbejdere fra 10 statslige institutioner, som i dag har kontorer forskellige steder i Odense. Først skal et byggeri fra 1975 dog nedrives og byggematerialerne bortskaffes.

Det er NCC, der er totalentreprenør på opgaven, men selve nedbrydningen samt bortskaffelse af byggematerialerne fra det eksisterende byggeri på Lerchesgade 35, som er opført i 1975, varetages af nedbrydningsfirmaet P. Olesen A/S.

”Der er tale om en totalnedrivning, så vi er i gang med fjerne alt. Det man kalder en miljøsanering. Der var asbest i alle facader, så bare den proces har vi brugt lang tid på. Her har vi gået rundt med dragter og masker for at beskytte os. Planen er, at vi skal være færdige til maj, hvorefter NCC rykker ind,” fortæller Peter Hedemand, entrepriseleder i P. Olesen A/S.

Ved en nedbrydning som denne, er det vigtigt for P. Olesen A/S, at byggeaffaldet håndteres korrekt, således at mest muligt kan genbruges og genanvendes, ligesom forurenet og farligt affald skal håndteres ordentligt, så det ikke skader hverken medarbejdere eller miljøet.

Det kræver, at affaldsmængden, arten og forureningsgraden estimeres og anmeldes hos de rette myndigheder, forklarer Mette Reffstrup, der er miljøkoordinator i P. Olesen A/S til Licitationen.

City Container har vejledt om korrekt håndtering af byggeaffaldet og ordentlig bortskaffelse

City Container har i denne forbindelse bistået P. Olesen A/S med vejledning omkring fraktioner og afsætning, fortæller Ulrik Pedersen, der er salgschef i City Container og certificeret miljørådgiver. Han siger videre,

”Vi har gennem længere tid haft et godt samarbejde med P. Olesen. Det er rigtig interessant for os at kunne levere vores ekspertise og services ind til et stort projekt som dette, og på den måde være med til at hjælpe med, at flest mulige af de gamle byggematerialer kan få et nyt liv.”

City Container står desuden for at køre de fyldte containere fra pladsen i perioden frem til byggepladsen står klar til opførelse af det nye byggeri i slutningen af maj. Ulrik Pedersen fortæller, at det drejer sig om ca. to containere hver anden dag, der skal fragtes videre til de af myndighederne anviste behandlingssteder.

En hel del af byggeaffaldet vil blive kørt til Norreccos miljøpladser i Odense. Det drejer sig om fraktionerne gips, rent træ, forurenet træ, jern og metal, linoleum og klinker, linoleum samt gulvtæpper og træ med tungmetaller.

Afhentningsformular