Asbest

Hvad skal jeg gøre med mit asbest?

Når du skal bortskaffe dit asbestaffald skal du anmelde asbesten til den kommune som det givende projekt udføres i. Dette skyldes sikkerhedsrisikoen ved indånding, der kategorisere asbestaffald som farligt affald. Hvis du er i tvivl om hvordan du anmelder asbesten kan du kontakte en af vores konsulenter for hjælp og vejledning.

Hvor kan jeg oftes finde asbest?

 • Tagbelægninger (eternittage) (fra 1930-1986 – mens ses frem til 1988)
 • Beklædningsplader til både udendørs og indendørs brug (eternitplader) (fra 1930-1985)
 • Loft- og vægplader (fra 1954 til 1980)
 • Vinyl (fra 1930-1980)
 • Støbegulve (fra 1920 til 1980)
 • Puds (fra 1953 til 1980)
 • Fliseklæbemidler (fra 1962 til 1976)
 • Spartel- og fugemasser (indtil 1972)
 • Rørisolering (indtil 1972)
 • Isolering til elkabler (fra 1930 til 1980)
 • Luftkanaler (fra 1945 til 1980)

 

Anbefalet container størrelse m³
Container type 8 12 14 16 17 22 24 27 Kommentar
Åben container Skal være lukket/overdækket
Lukket container Skal være lukket/overdækket
Rumopdelt åben   Skal være lukket/overdækket
Rumopdelt lukket Skal være lukket/overdækket
Lukket cont, trapez Skal være lukket/overdækket
Lukket rumopdelt, trapez Skal være lukket/overdækket
Væsketæt miljøcontainer

 

Hvad er asbest?

Asbest er fællesbetegnelse for en gruppe mineraler, der er naturligt forekommende i visse bjergarter. Asbest kan nedbrydes til meget små fibre, som er luftbårne. Asbest er et ikke brændbart materiale og kan derfor ofte findes i isolering og brandsikringer, da det heller ikke er fugt påvirkende. Asbest struktur som er gør den luftbåren, gør den yderst farlig ved indånding, da de kan ned igennem luftvejene til lugerne der kan lede store skader og følgevirkninger som både lungehindekræft og lungekræft ved længere tids påvirkning.

Hovedkategori

Login