Asfalt/betonbrokker

Varenavn: Asfalt/Betonbrokker
Beskrivelse af affaldsfraktion: Asfalt-/betonbrokker, både armerede og uarmerede
Må ikke indeholde: Glaserede teglsten
Jord
EAK-kode: 170302
Andet: Prisen varierer afhængig af om brokkerne er større eller mindre end 50 x 50 cm.
Anbefalet container størrelse m³
Container type 8 12 14 16 17 22 24 27 Kommentar
Åben container
Lukket container
Rumopdelt åben
Rumopdelt lukket
Lukket cont, trapez
Lukket rumopdelt, trapez
Væsketæt miljøcontainer

 

Hovedkategori

Login