Autoruder

Varenavn: Autoruder
Beskrivelse af fraktion: Autoruder er glas og ruder fra bilindustrien, kun rent forrude- og bagrudeglas uden lister og uden plastik laminering.
Må ikke indeholde: Siderudeglas
Spejlglas
Vinduer
Containere: Speciel glascontainer eller alm. flak container
EAK-kode:  160120
Andet: Glasset bliver opdelt efter kvalitet og type på modtageanlæg, hvor det genanvendes.

 

Hovedkategori

Login