Betonbrokker (rene)

 
Varenavn: Betonbrokker over 50 cm / Betonbrokker under 50 cm
Beskrivelse af fraktion: Rene betonbrokker fra opbrydning af veje og anlæg, eller nedrivning af bygninger. Beton modtages i følgende kategorier:

  • Uarmeret eller armeret
  • Større eller mindre end 50 x 50 cm brokker.
Må ikke indeholde: Tegl
Gasbeton
Lecabeton
Slaggebeton
Molersten
EAK-kode: 170101
Beskrivelse: Rene betonbrokker
Anbefalet container størrelse m³
Container type 8 12 14 16 17 22 24 27 Kommentar
Åben container
Lukket container
Rumopdelt åben
Rumopdelt lukket
Lukket cont, trapez
Lukket rumopdelt, trapez
Væsketæt miljøcontainer

 

Hovedkategori

Login