Bioaffald

Varenavn: Bioaffald
Beskrivelse af fraktion: Organiske affald
Madrester
Skralder
Frugt
Brød
Må ikke indeholde: Emballage
Glas
Hård plastic
Flamingo
Containere: Special emballage (120L)
EAK-kode:  200108
Andet: Bioaffald bliver kørt til et bioanlæg hvor det bliver til fjernevarme samt biogas og biogødning til landbruget.

Hovedkategori

Login