Blandet bygningsaffald til sortering

Varenavn: Blandet byggningsaffald
Beskrivelse af fraktion: Alle former for bygge- og anlægsaffald egnet til sortering
Må ikke indeholde: Asbest
Dagrenovationslignende affald
Olie- og kemikalieaffald
Maling
Træbehandlingsprodukter
Fugemasse
Forurenet byggeaffald
Farligt byggeaffald
Andre oliebaserede rester og affaldsprodukter
EAK-kode: 170904
Beskrivelse: Spørg vores konsulenter.
Anbefalet container størrelse m³
Container type 8 12 14 16 17 22 24 27 Kommentar
Åben container
Lukket container
Rumopdelt åben  
Rumopdelt lukket
Lukket cont, trapez
Lukket rumopdelt, trapez
Væsketæt miljøcontainer

 

Hovedkategori

Login