Blandet bygningstræ

Varenavn: Bygningstræ blandet
Beskrivelse af affaldsfraktion: Blandet bygningstræ med eventuelle rester af maling og lak, spånplader og krydsfinér.
Må ikke indeholde: Vakuumimprægneret træ
Trykimprægneret træ
EAK-kode: 170201
Andet:
Anbefalet container størrelse m³
Container type 8 12 14 16 17 22 24 27 Kommentar
Åben container
Lukket container
Rumopdelt åben  
Rumopdelt lukket
Lukket cont, trapez
Lukket rumopdelt, trapez
Væsketæt miljøcontainer

 

Hovedkategori

Login