Brændbart bygningsaffald

Varenavn: Brændbart bygningsaffald stort
Beskrivelse af fraktion: Bygningstræ fra nedrivning eller renovering
Ikke genanvendeligt pap, plast og papir
Træpaller
Urent haveaffald
Må ikke indeholde: Forurenet og farligt affald
Dagrenovationslignende affald
Olierester, kemikalieaffald og maling
Imprægneret træ
PVC
Gips
Isolering
EAK-kode: 170904
Beskrivelse: Spørg vores konsulenter.
Anbefalet container størrelse m³
Container type 8 12 14 16 17 22 24 27 Kommentar
Åben container
Lukket container
Rumopdelt åben  
Rumopdelt lukket
Lukket cont, trapez
Lukket rumopdelt, trapez
Væsketæt miljøcontainer

 

Hovedkategori

Login