Tung fraktion til sortering

Varenavn: Tung fraktion til sortering
Beskrivelse af fraktion: Sanitet, keramik, porcelæn, bygningsglas
Glaserede tegl, letbeton, lecabeton
Puds med strå, indskudsler
Koksvægge / slaggebeton
Må ikke indeholde: Alle former for brændbart bygningsaffald egnet til neddeling og forbrænding.
PCB
Asbest
Isoleringsmaterialer
Olierester
Kemikalier og maling
EAK-kode: 170904
Andet: Kontakt konsulent.
Anbefalet container størrelse m³
Container type 8 12 14 16 17 22 24 27 Kommentar
Åben container
Lukket container
Rumopdelt åben  
Rumopdelt lukket
Lukket cont, trapez
Lukket rumopdelt, trapez
Væsketæt miljøcontainer

 

Hovedkategori

Login