Brændbart forurenet affald

Varenavn: Forurenet Brændbart affald
Beskrivelse af fraktion: Alle former for forurenet brændbart bygningsaffald, som er egnet til neddeling og forbrænding.

Denne fraktion må indeholde forurening med maksimalt nedenstående grænseværdier:

  • PCB  op til 50 ppm (eksempelvis vinduer uden glas)
  • Blymalet træ med indhold op til 2500 ppm
  • Indhold af kviksølv op til 1000 ppm
  • Zink indhold op til  2500 ppm
  • PAH med op til 1000 ppm
Må ikke indeholde: Affaldet med analyseret højere indhold end ovenstående grænseværdier.
EAK-kode:  170904
Andet: Kræver køreseddel. Kontakt konsulent.
Anbefalet container størrelse m³
Container type 8 12 14 16 17 22 24 27 Kommentar
Åben container
Lukket container
Rumopdelt åben  
Rumopdelt lukket
Lukket cont, trapez
Lukket rumopdelt, trapez
Væsketæt miljøcontainer

 

Hovedkategori

Login