Gipsaffald (rent)

Varenavn: Rent gipsaffald
Beskrivelse af fraktion: Rene gipsplader, gipsfigurer, gipspladeaffald
Kun små mængder tapet, glasvæv,  maling, lak, søm, skruer, klammer, beslag
Må ikke indeholde: Fibergipsplader (Fermacell-plader)
Vådrumsgipsplader (uden gummihud)
Klinker
Fliser
Gasbeton
Isoleringsmateriale
Fastsiddende træ- og metallægter
Andet brændbart affald
EAK-kode:  170802
Andet:
Anbefalet container størrelse m³
Container type 8 12 14 16 17 22 24 27 Kommentar
Åben container
Lukket container
Rumopdelt åben  
Rumopdelt lukket
Lukket cont, trapez
Lukket rumopdelt, trapez
Væsketæt miljøcontainer

Hovedkategori

Login