Eternitplader (uden asbest)

Varenavn: Hele eternitplader uden asbest
Beskrivelse af fraktion: Eternitplader uden asbest, ved tvivlstilfælde udtages analyser af materialet for at dokumentere, hvorvidt pladerne er asbestfri.
Må ikke indeholde: Asbest
EAK-kode: 170904
Andet: Der skal være krav om at der foreligger en erklæring om “rene eternitplader” fra entreprenør eller fra producent. Kontakt altid vores konsulenter herom.
Anbefalet container størrelse m³
Container type 8 12 14 16 17 22 24 27
Åben container
Lukket container
Rumopdelt åben  
Rumopdelt lukket
Lukket cont, trapez
Lukket rumopdelt, trapez
Væsketæt miljøcontainer

 

Hovedkategori

Login