Jern/metal til genbrug

Varenavn: Jern/metal til genbrug
Beskrivelse af affaldsfraktion: Jern- og metaldele
Kabler, ledninger
Tømte jerntromler
Radiatorer  og kedler (aftappede)
Rør
Cykler
Støbejern
Div. rene metalfraktioner
Må ikke indeholde: Elektronikskrot
Kølemøbler med CFC
Kabler med olie eller tjære
Ubehandlede skrotbiler
Transformatorer med olie eller andre metalemner med indhold af miljøfarlige stoffer
Springmadrasser
Isoleringsmaterialer
Gas- og trykflasker
Eksplosionsfarlige materialer
EAK-kode: 170407
Andet:
Anbefalet container størrelse m³
Container type 8 12 14 16 17 22 24 27 Kommentar
Åben container
Lukket container
Rumopdelt åben  
Rumopdelt lukket
Lukket cont, trapez
Lukket rumopdelt, trapez
Væsketæt miljøcontainer

Hovedkategori

Login