Lyskilder

Varenavn: Lyskilder
Beskrivelse af fraktion: Lyskilder er alle former for lysstofrør og lavenergipærer. Det er vigtigt, at lysstofrørene er hele og ubeskadigede ved aflevering.
Må ikke indeholde:  Andre bestanddele end lyskilder.
Containere: Special emballage
EAK-kode:  160214
Andet: Produktet bliver afsat til oparbejdning og videre genanvendelse.

Hovedkategori

Login