Præfabrikerede betonelementer

Varenavn: Sandwich elementer
Beskrivelse af affaldsfraktion: Sandwichelementer med mineraluld, flamingo eller andet isoleringsmateriale
Må ikke indeholde: Letbeton
Lecabeton
Gasbeton
EAK-kode: 170904
Andet: Findes oftest i følgende konstruktioner: Tagelementer, facadeelementer i beton, betontrapper, altaner og affaldsskakte.
Anbefalet container størrelse m³
Container type 8 12 14 16 17 22 24 27
Åben container
Lukket container
Rumopdelt åben  
Rumopdelt lukket
Lukket cont, trapez
Lukket rumopdelt, trapez
Væsketæt miljøcontainer

 

Hovedkategori

Login