Asfalt

Varenavn: Asfalt
Beskrivelse af affaldsfraktion: Rene opbrudte asfaltbrokker, evt. med indhold af stabilgrus/makadammaterialer
Må ikke indeholde: Beton
Tegl
Jord
EAK-kode:  170302
Anbefalet container størrelse m³
Container type 8 12 14 16 17 22 24 27 Kommentar
Åben container
Lukket container
Rumopdelt åben
Rumopdelt lukket
Lukket cont, trapez
Lukket rumopdelt, trapez
Væsketæt miljøcontainer

 

Hovedkategori

Login