Rene tegl/mursten

Varenavn: Tegl (ler) og mursten
Beskrivelse af affaldsfraktion: Rene uglaserede teglsten og mursten med eventuelle pudsrester
Må ikke indeholde: Beton
Pudsaffald
Beton tegl
EAK-kode: 170201
Anbefalet container størrelse m³
Container type 8 12 14 16 17 22 24 27 Kommentar
Åben container
Lukket container
Rumopdelt åben
Rumopdelt lukket
Lukket cont, trapez √√
Lukket rumopdelt, trapez √√
Væsketæt miljøcontainer

Hovedkategori

Login