Rene stød/rødder

Varenavn: Rene stød og rødder
Beskrivelse af affaldsfraktion: Rene stød og rødder til neddeling og senere genanvendelse.
Må ikke indeholde: Jord og sten i større mængder
EAK-kode: 200201
Anbefalet container størrelse m³
Container type 8 12 14 16 17 22 24 27 Kommentar
Åben container
Lukket container
Rumopdelt åben  
Rumopdelt lukket
Lukket cont, trapez
Lukket rumopdelt, trapez
Væsketæt miljøcontainer

Hovedkategori

Login