Tegl (rene)

Varenavn: Tegl/mursten (rene)
Beskrivelse af affaldsfraktion: Rene uglaserede teglsten og mursten med eventuelle pudsrester
Må ikke indeholde: Glaseret tegl
Beton
EAK-kode: 170103
Anbefalet container størrelse m³
Container type 8 12 14 16 17 22 24 27 Kommentar
Åben container
Lukket container
Rumopdelt åben
Rumopdelt lukket
Lukket cont, trapez √√ Særlig egnede
Lukket rumopdelt, trapez Særlig egnede
Væsketæt miljøcontainer

 

Login