Rent bygningsglas

Varenavn: Bygningsglas isomix
Beskrivelse af affaldsfraktion: Vinduesglas uden træ- og metal rammer
Termoruder uden træ- og metal rammer
Trådglas
Spejle
Må ikke indeholde: Autoruder
Glas og flasker
Lyskilder
EAK-kode: 170202
Anbefalet container størrelse m³
Container type 8 12 14 16 17 22 24 27 Kommentar
Åben container
Lukket container
Rumopdelt åben  
Rumopdelt lukket
Lukket cont, trapez
Lukket rumopdelt, trapez
Væsketæt miljøcontainer

 

Hovedkategori

Login