Have- og parkaffald (rent)

Varenavn: Rent haveaffald
Beskrivelse af affaldsfraktion: Have- og parkaffald
Græs
Grene
Buske
Andet løvfald på op til 20 cm. i diameter
Må ikke indeholde: Stød og rødder
Papir
Pap
Plast
Andet brændbart materiale
Andre ikke kompostbare materialer
Større mængder jord og sten mv.
EAK-kode: 200201
Andet Trærødder og stød skal afleveres særskilt til neddeling.
Anbefalet container størrelse m³
Container type 8 12 14 16 17 22 24 27 Kommentar
Åben container
Lukket container
Rumopdelt åben  
Rumopdelt lukket
Lukket cont, trapez
Lukket rumopdelt, trapez
Væsketæt miljøcontainer

 

Hovedkategori

Login