Letbeton (rent)

Varenavn: Rent letbeton
Beskrivelse af fraktion: Rent letbeton
Gasbeton
Lecabeton
Slaggebeton evt. med indhold af molersten
Tegl/betonbrokker
Må ikke indeholde: Brændbart affald
Gipsplader
Klinker
Præfabrikerede betonelementer med isolering
EAK-kode: 170904
Beskrivelse: Prisen varierer afhængig af om betonbrokkerne er større end 50 x 50 cm og om brokkerne indeholder armeringsjern.
Anbefalet container størrelse m³
Container type 8 12 14 16 17 22 24 27 Kommentar
Åben container
Lukket container
Rumopdelt åben  
Rumopdelt lukket
Lukket cont, trapez
Lukket rumopdelt, trapez
Væsketæt miljøcontainer

 

Hovedkategori

Login