PVC (rent)

Varenavn: Rent PVC
Beskrivelse af fraktion: Hårdt og blødt PVC som eksempelvis

  • Drænrør
  • Kloakrør
  • Kabelbakker
  • Tagrender
  • Nedløbsrør
  • Kofangere
  • Presenninger
  • Gulvbelægninger med PVC
Må ikke indeholde: PVC-beholder anvendt til farlige eller sundhedsskadelige produkter
Andet bygningsaffald
EAK-kode:  170203
Andet:
Anbefalet container størrelse m³
Container type 8 12 14 16 17 22 24 27 Kommentar
Åben container
Lukket container
Rumopdelt åben  
Rumopdelt lukket
Lukket cont, trapez
Lukket rumopdelt, trapez
Væsketæt miljøcontainer

 

Hovedkategori

Login