Småt brændbart

Varenavn: Småt brændbart
Beskrivelse af fraktion: Må indeholde alle typer for affald der kan brænde og ikke bruges til genanvendelse i max. størrelsen 50x50x100 cm.

F.eks. Pizzabakke, juicekartoner, mælkekartoner, snavset papir

Må ikke indeholde: Madaffald
Jern og Metal
Plastic
Pap
Glas og flasker
Elektronik affald
Lysstofrør og lignende
Have- og parkaffald
Containere: Mini containere
Vip containere
EAK-kode: 190210
Andet: Småt brændbart affald køres til det anviste forbrændingsanlæg i henhold til opsamlingskommunens affaldsregulativ, hvor det bliver til fjernvarme og strøm via forbrændingen.

 

Hovedkategori

Login