Beton og tegl/mursten

Varenavn: Tegl/mursten og beton (rene)
Beskrivelse af affaldsfraktion: Rene teglsten og betonbrokker med eventuelle puds-/mørtelrester
Tagsten og mursten
Må ikke indeholde: Pudsaffald
Let beton
Containere:
EAK-kode: 170107
Andet: Prisen varierer afhængig af om brokkerne er større eller mindre end 50 x 50 cm samt om de er armerede/uarmerede.
Anbefalet container størrelse m³
Container type 8 12 14 16 17 22 24 27 Kommentar
Åben container
Lukket container
Rumopdelt åben
Rumopdelt lukket
Lukket cont, trapez
Lukket rumopdelt, trapez
Væsketæt miljøcontainer

 

Hovedkategori

Login