Trykimprægneret træ

Varenavn: Trykimprægneret træ
Beskrivelse af fraktion: Trykimprægneret træ evt. med indhold af søm og bygningsbeslag
Vakuumimprægneret træ evt. med indhold af søm og bygningsbeslag.
Må ikke indeholde: Andet bygningsaffald
Jernbanesveller og andet kreosot behandlet træ
EAK-kode: 170204
Andet:
Anbefalet container størrelse m³
Container type 8 12 14 16 17 22 24 27 Kommentar
Åben container
Lukket container
Rumopdelt åben  
Rumopdelt lukket
Lukket cont, trapez
Lukket rumopdelt, trapez
Væsketæt miljøcontainer

 

Hovedkategori

Login