– Affaldsguide –

Autoruder

Autoruder er glas og ruder fra bilindustrien og er kun rent glas fra forruder og bagruder – uden lister og uden plastlaminering. Glas fra sideruder må ikke komme i denne fraktion, ligesom spejlglas og andre former for vinduer skal sorteres i andre affaldsfraktioner. 

Når glasset bortskaffes fra jeres lokation, bliver det kørt til et modtageanlæg, hvor det vil blive opdelt efter kvalitet og type, for derefter at blive genanvendt.

Har du brug for har du brug bortskaffelse af autoruder, så ring til City Containers kundeservice eller kontakt en af vores specialister for rådgivning.

Varenavn: Beskrivelse af affaldsfraktion: Må ikke indeholde: Containere: EAK-kode: Andet:
Autoruder
Autoruder er glas og ruder fra bilindustrien, kun rent forrude- og bagrudeglas uden lister og uden plastik laminering.
Siderudeglas
Spejlglas
Vinduer
Speciel glascontainer eller alm. flak container
160120
Glasset bliver opdelt efter kvalitet og type på modtageanlæg, hvor det genanvendes.