– Affaldsguide –

Blandet bygningstræ

Træ bruges til meget. Det betyder også, at det ofte vil være en del af det byggeaffald, der bliver tilbage, når man fx renoverer. Denne affaldstype dækker over træ med maling og lak, spånplader og krydsfinér. 

Du skal være opmærksom på, at du ikke må blande hverken vakuumimprægneret træ eller trykimprægneret træ i affaldsfraktionen

Har du blandet bygningstræ, som du skal have bortskaffet, så kontakt os på 70 23 76 76 og hør om dine muligheder.

Varenavn: Beskrivelse af affaldsfraktion: Må ikke indeholde: EAK-kode: Andet:
Bygningstræ blandet
Blandet bygningstræ med eventuelle rester af maling og lak, spånplader og krydsfinér.
Vakuumimprægneret træ
Trykimprægneret træ
170201

Anbefalet container størrelse m³

Container type 8 12 14 16 17 22 24 27
Åben container
X
X
X
X
X
X
X
Lukket container
X
X
Rumopdelt åben
X
X
Rumopdelt lukket
X
Lukket cont, trapez
X
Lukket rumopdelt, trapez
X
Væsketæt miljøcont.