– Affaldsguide –

Brændbart, forurenet affald

Før du går i gang med nedrivning og andet arbejde, hvor du får oparbejdet en mængde affald, som du skal have bortskaffet, så skal du sørge for at have styr på miljøkravene, fx om prøvetagning. Den vejledning kan du få hos vores specialister her

For at kunne sikre en korrekt bortskaffelse af forurenet brændbart affald, der dækker over alle former for forurenet brændbart bygningsaffald, som er egnet til neddeling og forbrænding, så skal du være opmærksom på grænseværdierne, som du ser i tabellen nedenfor. Affald med analyseret højere indhold end ovenstående grænseværdier må ikke blandes med i denne fraktion.

Har du brug for håndtering af brændbart, forurenet affald, så ring til os på 70 23 76 76 eller kontakt os her.

Varenavn: Beskrivelse af affaldsfraktion: Må ikke indeholde: EAK-kode: Andet:
Forurenet Brændbart affald
Alle former for forurenet brændbart bygningsaffald, som er egnet til neddeling og forbrænding.
Denne fraktion må indeholde forurening med maksimalt nedenstående grænseværdier: PCB op til 50 ppm (eksempelvis vinduer uden glas) Blymalet træ med indhold op til 2500 ppm Indhold af kviksølv op til 1000 ppm Zink indhold op til 2500 ppm PAH med op til 1000 ppm
Affaldet med analyseret højere indhold end ovenstående grænseværdier.
170904
Kræver køreseddel. Kontakt konsulent.

Anbefalet container størrelse m³

Container type 8 12 14 16 17 22 24 27
Åben container
X
X
X
X
X
X
X
Lukket container
X
X
Rumopdelt åben
X
X
Rumopdelt lukket
X
Lukket cont, trapez
X
Lukket rumopdelt, trapez
X
Væsketæt miljøcont.