– Affaldsguide –

Keramik og lettere forurenet brokker

Keramik og lettere forurenet brokker til sortering dækker over lettere forurenet beton, mursten, tegl og keramik (med PCB-indhold op til 2,0 mg/kg og tungmetaller op til farlighedskriterierne).

Alle former for brændbart bygningsaffald egnet til neddeling og forbrænding, asbest, puds med strå og andet affald må ikke blandes med i fraktionen.

Har du spørgsmål affaldstypen, så ring til os på 70 23 76 76 eller kontakt os her.

Varenavn: Beskrivelse af affaldsfraktion: Må ikke indeholde: EAK-kode: Andet:
Keramik og lettere forurenet brokker
Lettere forurenet beton, mursten, tegl og keramik (med PCB-indhold op til 2,0 mg/kg og tungmetaller op til farlighedskriterierne).
Følgende fraktioner må i mindre mængde også må være i fraktionen: Slaggebeton, porebeton, letbeton, lecabeton, puds, indskudsler, sanitet, klinker, porcelæn og glas.
Alle former for brændbart bygningsaffald egnet til neddeling og forbrænding.
Asbest
Isoleringsmaterialer
Puds med strå
Andet affald
170107
Kontakt konsulent.

Anbefalet container størrelse m³

Container type 8 12 14 16 17 22 24 27
Åben container
X
X
X
X
X
X
X
Lukket container
X
X
Rumopdelt åben
X
X
Rumopdelt lukket
X
Lukket cont, trapez
X
Lukket rumopdelt, trapez
X
Væsketæt miljøcont.