– Affaldsguide –

Deponi

Når deponeringsegnet affald, som ikke er egnet til genanvendelse, forbrænding eller anden nyttiggørelse skal bortskaffes, så skal det sorteres i sin egen fraktion. Fraktionen må ikke blandes med forbrændingsegnet affald og farligt affald

Har du brug for bortskaffelse af deponeringsegnet affald, så ring til os på 70 23 76 76 eller kontakt os her.

Varenavn: Beskrivelse af affaldsfraktion: Må ikke indeholde: EAK-kode: Andet:
Deponi
Deponeringsegnet affald, som ikke er egnet til genanvendelse, forbrænding eller anden nyttiggørelse (anvist af kommunen) evt. indeholdende: PCB op til 50 ppm, Bly op til 2500 ppm, Kviksølv op til 1000 ppm, Zink op til 2500 ppm, PAH op til 1000 ppm
Forbrændingsegnet affald og farligt affald
160799
Container type 8 12 14 16 17 22 24 27
Åben container
X
X
X
Lukket container
X
X
Rumopdelt åben
X
Rumopdelt lukket
X
Lukket cont, trapez
X
Lukket rumopdelt, trapez
X
Væsketæt miljøcont.