– Affaldsguide –

Eternitplader (uden asbest)

Når du arbejder med eternitplader, skal du være opmærksom på om de indeholder asbest eller ej. Vi stiller krav om, at der foreligger en erklæring om “rene eternitplader” fra entreprenør eller fra producent. Kontakt altid vores konsulenter herom. 

Hos City Container rådgiver vi virksomheder om korrekt håndtering af affald fra bygge- og anlægsbranchen, herunder også om miljøkrav og krav til prøvetagning. Vi foretager ikke selv prøver, men kan rådgive om, hvilke lovpligtige analyser de skal sørge for.

Indeholder eternitpladerne asbest, så kan du se under opslaget asbest her i vores affaldsguide.

Har du brug at få håndteret eternitplader uden asbest ordentligt og miljømæssigt forsvarligt, så kontakt en af vores specialister direkte for rådgivning om den optimale løsning her.

Varenavn: Beskrivelse af affaldsfraktion: Må ikke indeholde: EAK-kode: Andet:
Hele eternitplader uden asbest
Eternitplader uden asbest, ved tvivlstilfælde udtages analyser af materialet for at dokumentere, hvorvidt pladerne er asbestfri.
Asbest
170904
Der skal være krav om at der foreligger en erklæring om “rene eternitplader” fra entreprenør eller fra producent. Kontakt altid vores konsulenter herom.

Anbefalet container størrelse m³

Container type 8 12 14 16 17 22 24 27
Åben container
X
X
X
X
Lukket container
X
X
Rumopdelt åben
X
X
Rumopdelt lukket
X
Lukket cont, trapez
X
Lukket rumopdelt, trapez
X
Væsketæt miljøcont.