– Affaldsguide –

Have- og parkaffald (rent)

Rent have- og parkaffald udnyttes i dag til at lave energi ved forbrænding. Fraktionen have- og parkaffald må indeholde græs, grene, buske og andet løvfald på op til 20 cm i diameter. 

For at fraktionen have- og parkaffald udnyttes optimalt i forhold til miljøet, er det vigtigt, at det er sorteret korrekt, hvilket understreges af Miljøstyrelsen. Derfor må fraktionen heller ikke indeholde stød og rødder (se fraktionen rene stød/rødder), papir, pap, plast, andet brændbart materiale, andre ikke komposterbare materialer, større mængder jord og sten og lign.

Har du brug for at få fjernet have- og parkaffald korrekt, så kontakt City Containers kundeservice på via chatten eller en specialist her.

Varenavn: Beskrivelse af affaldsfraktion: Må ikke indeholde: EAK-kode: Andet:
Rent haveaffald
Have- og parkaffald
Græs
Grene
Buske
Andet løvfald på op til 20 cm. i diameter
Stød og rødder
Papir
Pap
Plast
Andet brændbart materiale
Andre ikke kompostbare materialer Større mængder jord og sten mv.
200201
Trærødder og stød skal afleveres særskilt til neddeling.

Anbefalet container størrelse m³

Container type 8 12 14 16 17 22 24 27
Åben container
X
X
X
X
X
X
X
Lukket container
X
X
Rumopdelt åben
X
X
Rumopdelt lukket
X
Lukket cont, trapez
X
Lukket rumopdelt, trapez
X
Væsketæt miljøcont.