– Affaldsguide –

Letbeton (rent)

Rent letbeton, herunder gasbeton, Leca-beton, slaggebeton (evt. med indhold af molersten), teglbrokker og betonbrokker, skal sorteres for sig for at sikre, at det kan blive genanvendt til bl.a. ny genbrugsbeton. 

Letbeton må ikke blandes med brændbart affald, gipsplader, klinker og præfabrikerede betonelementer med isolering.

Har du brug for bortskaffelse af rent letbeton, så kontakt os med chatfunktionen eller her.

Varenavn: Beskrivelse af affaldsfraktion: Må ikke indeholde: EAK-kode: Andet:
Rent letbeton
Rent letbeton
Gasbeton
Lecabeton
Slaggebeton evt. med indhold af molersten
Tegl/betonbrokker
Brændbart affald
Gipsplader
Klinker
Præfabrikerede betonelementer med isolering
170904
Prisen varierer afhængig af om betonbrokkerne er større end 50 x 50 cm og om brokkerne indeholder armeringsjern.

Anbefalet container størrelse m³

Container type 8 12 14 16 17 22 24 27
Åben container
X
X
X
Lukket container
X
X
Rumopdelt åben
X
X
Rumopdelt lukket
X
Lukket cont, trapez
X
Lukket rumopdelt, trapez
X
Væsketæt miljøcont.