– Affaldsguide –

Plast til genbrug

Når City Container bringer kunders plast til genbrug, så vil det blive sorteret yderligere og blive oparbejdet, så det kan indgå i produktionen af nye plastprodukter, fx klar film til indpakning. 

Plast til genbrug

Genbrug af plast har klare fordele for vores klima og mere direkte for vores hverdag. Plast er nemlig fremstillet af olie, der er en begrænset fossil ressource, hvilket betyder, at vi på sigt vil løbe ind i knaphed og mangel, hvis ikke vi sørger for at genbruge den allerede producerede plast. Og det er svært at forestille sig en hverdag uden plast.

Ligeledes er det godt for klimaet, når plast sorteres korrekt. Det sikrer nemlig at det ikke bliver sendt til forbrænding, hvor det vil udlede emissioner, som samfundet ellers kunne spare ved en cirkulær indsats allerede ved korrekt kildesortering.

Fraktionen plast til genbrug er klar PE-plast og klar PE-folie. Farvet plast samt dagrenovation og hård plast må ikke sorteres med.

Har du brug for hjælp med korrekt kildesortering af blandt andet plast til genbrug fra kantine, kontor eller industri, så ring til City Containers kundeservice på chatten, eller kontakt en af vores specialister for rådgivning.

Varenavn: Beskrivelse af affaldsfraktion: Må ikke indeholde: Containere: EAK-kode: Andet:
Plast til genbrug
Klar PE plast
Klar PE folie
Farvet plast
Dagrenovation
Hård plast
150102
Efter modtagelsen, bliver modtaget PE plast lavet om til nye plasttyper, som vi ofte ser som klar film til indpakning.