– Affaldsguide –

Rene stød/rødder

Ved anlægsprojekter af haver og parker, skal man være opmærksom på fraktionen for rene stød og rødder, der ikke skal blandes med fraktionen have- og parkaffald. 

Rene stød og rødder bliver efter afhentning neddelt og senere bragt til genanvendelse som biobrændsel og i byggematerialer som spånplader og andet. Du skal her være opmærksom på, at jord og sten i større mængder ikke kommer med, når der sorteres.

Har du brug for at få fjernet stød og rødder, så kontakt City Containers kundeservice på via chatten eller en specialist her. Vi kan også hjælpe med grab-løsninger.

Varenavn: Beskrivelse af affaldsfraktion: Må ikke indeholde: EAK-kode: Andet:
Rene stød og rødder
Rene stød og rødder til neddeling og senere genanvendelse.
Jord og sten i større mængder
200201

Anbefalet container størrelse m³

Container type 8 12 14 16 17 22 24 27
Åben container
X
X
X
X
X
X
X
Lukket container
X
X
Rumopdelt åben
X
X
Rumopdelt lukket
X
Lukket cont, trapez
X
Lukket rumopdelt, trapez
X
Væsketæt miljøcont.