– Affaldsguide –

Tung fraktion til sortering

Tung fraktion til sortering kan være sanitet, keramik, porcelæn, bygningsglas, glaserede tegl, letbeton, Leca-beton, puds med strå, indskudsler, koksvægge og slaggebeton. 

Alle former for brændbart bygningsaffald egnet til neddeling og forbrænding, PCB, asbest, isoleringsmaterialer, olierester, kemikalier og maling må ikke blandes med i fraktionen.

Har du spørgsmål affaldstypen tung fraktion til sortering, så ring til os på 70 23 76 76 eller kontakt os her.

Varenavn: Beskrivelse af affaldsfraktion: Må ikke indeholde: EAK-kode: Andet:
Tung fraktion til sortering
Sanitet, keramik, porcelæn, bygningsglas Glaserede tegl, letbeton, lecabeton Puds med strå, indskudsler Koksvægge / slaggebeton
Alle former for brændbart bygningsaffald egnet til neddeling og forbrænding.
PCB
Asbest
Isoleringsmaterialer
Olierester
Kemikalier og maling
170904
Kontakt konsulent.

Anbefalet container størrelse m³

Container type 8 12 14 16 17 22 24 27
Åben container
X
X
X
X
X
X
X
Lukket container
X
X
Rumopdelt åben
X
X
Rumopdelt lukket
X
Lukket cont, trapez
X
Lukket rumopdelt, trapez
X
Væsketæt miljøcont.