– Affaldsguide –

Jern til genanvendelse

Fraktionen jern/metal dækker over jern- og metaldele, fx kabler, ledninger, tømte jerntromler, radiatorer og kedler (aftappede) og cykler. 

Bredden i affaldstypen jern/metal sorteres yderligere på modtageanlæg som drives af miljøvirksomheder som fx Norrecco. Herefter går meget tilbage i produktionen af nye metal- og jernprodukter.

Man arbejder også for at genanvende det metal og jern, der sorteres privat, og ved fejl eller manglende forståelse for væsentligheden af korrekt kildesortering bliver sendt til forbrænding med husholdningsaffaldet. Kvaliteten er dog ikke så god, som hvis der kildesorteres korrekt, når det bliver til slagger. Desuden er det forbundet med besvær og omkostninger at vedligeholde forbrændingsanlæggene, når metal og jern smelter sig fast i anlæggene. Du kan læse mere om fordelene for miljøet ved at genanvende jern og metal hos Miljøstyrelsen.

Har du brug for at kunne kildesortere jern/metal, så kontakt os her.

Varenavn: Beskrivelse af affaldsfraktion: Må ikke indeholde: Containere: EAK-kode: Andet:
Jern til genanvendelse
Jern- og metaldele
Kabler, ledninger
Tømte jerntromler
Radiatorer og kedler (aftappede)
Rør
Cykler
Støbejern
Div. rene metalfraktioner
Elektronikskrot
Kølemøbler med CFC
Kabler med olie eller tjære
Ubehandlede skrotbiler
Transformatorer med olie eller andre metalemner med indhold af miljøfarlige stoffer
Springmadrasser
Isoleringsmaterialer
Gas- og trykflasker
Eksplosionsfarlige materialer
Alle typer
170407

Anbefalet container størrelse m³

Container type 8 12 14 16 17 22 24 27
Åben container
X
X
X
X
X
X
X
Lukket container
X
X
Rumopdelt åben
X
X
Rumopdelt lukket
X
Lukket cont, trapez
X
Lukket rumopdelt, trapez
X
Væsketæt miljøcont.