Kranbil 4-akslet med Krog

City Container’s kranbiler kan løfte mange special opgaver, dog skal du være opmærksom på at det samtidigt er en bil der fylder en del, derfor har vi følgende plads krav som skal være opfyldt for at kunne levere den bedste service til netop den opgave du behøver.

Det generelle krav til tilkørselsvejen er følgende

 Biltype Min. vejbredde (mtr.)  Min. frihøjde (mtr.) Andet
 4 akslet kran/krogbil  3,00  4,00 Der må ikke i dette område være grene eller lignende. Ved bestilling over 14 ton, skal følgende pladsforhold være opfyldt:
Der skal på leverings stedet være pladsforhold, der gør det muligt at manøvre en lastbil med længde 10 meter, bredde 3 meter, højde 4 meter, drejebredde 10 meter og totalvægt 32 ton.

Vores Kranbiler kan række op til 15 meter fra center af lastbilen, afhængigt af vægten på det der løftes.

Special byggede lastbiler med fokus på sikkerhed og miljø, samt erfarne chauffører, sikrer et stabilt højt sikkerhedsniveau. Der er monteret kameraer både i højre side (for at overskue den ”døde vinkel”), og bag på bilerne for, at sikre mod bak-ulykker. Sammen med de lovpligtige spejle bidrager kameraerne væsentligt til sikkerheden, både når der manøvrers med bilen på arbejdpladserne, og ikke mindst i trafikken.

Anvendelsen af udelukkende nye og nyere lastbiler medvirker til at tilgodese miljøet, idet bilernes motorer konstant forbedres i retning af bedre udnyttelse af drivmidler, bedre rensning af udstødningsgasser, og dermed færre emissioner af CO2, NOX og partikler.
Når der samtidigt køres med forståelse for mindst muligt forbrug, er miljøparametrene så høje som det er muligt.

Chaufførens arbejdsmiljø er meget højt prioriteret hos City Container. Anvendelse af nyere lastbiler betyder, at ergonomien er den nyeste udviklede, og med det udstyrs niveau bilerne indkøbes med, bidrager det positivt til et sikkert og behageligt arbejdsmiljø og dermed arbejdsglæden.

Login