Krogbil 2-akslet

Vores 2-akslede krogbiler løser dagligt de mindre container opgaver, så har du opgaver hvor pladsen er trang, vil det typisk være biler af denne størrelser som vil løse denne opgave, dog skal du være opmærksom på at denne type bil ikke kan løfte tunge ting. Derfor hvis du har opgaver inde i baggårde og andre steder hvor der skal køres igennem mindre porte, er dette bilen til den slags opgaver. Vi kan servicere det meste af Danmark, ring eller skriv for at få et tilbud på netop din opgave.

Det generelle krav til tilkørselsvejen er følgende

 Biltype Min. vejbredde (mtr.)  Min. frihøjde (mtr.) Andet
2 akslet krogbil – lille  2,30  2,70 Der må ikke i dette område være grene eller lignende
2 akslet krogbil – alm. 2,30 2,95 Der må ikke i dette område være grene eller lignende

Vi har special byggede lastbiler med fokus på sikkerhed og miljø, samt erfarne chauffører, sikrer et stabilt højt sikkerhedsniveau. Der er monteret kameraer både i højre side (for at overskue den ”døde vinkel”), og bag på bilerne for, at sikre mod bak-ulykker. Sammen med de lovpligtige spejle bidrager kameraerne væsentligt til sikkerheden, både når der manøvrers med bilen på arbejdpladserne, og ikke mindst i trafikken.

Anvendelsen af udelukkende nye og nyere lastbiler medvirker til at tilgodese miljøet, idet bilernes motorer konstant forbedres i retning af bedre udnyttelse af drivmidler, bedre rensning af udstødningsgasser, og dermed færre emissioner af CO2, NOX og partikler.
Når der samtidigt køres med forståelse for mindst muligt forbrug, er miljøparametrene så høje som det er muligt.

Chaufførens arbejdsmiljø er meget højt prioriteret hos City Container. Anvendelse af nyere lastbiler betyder, at ergonomien er den nyeste udviklede, og med det udstyrs niveau bilerne indkøbes med, bidrager det positivt til et sikkert og behageligt arbejdsmiljø og dermed arbejdsglæden.

Login