Miljø & Sikkerhed

Som virksomhed i transport- og affaldsbranchen arbejder vi for en øget sortering af affaldet og derved bedre muligheder for genanvendelse til kvalitets produkter, som kan benyttes til erstatning af jomfruelige ressourcer.

I City Container arbejder vi efter værdierne…

  • Arbejdsmiljø og indvirkninger på vores omgivelser er første prioritet.
  • Selvom vi arbejder med indsamling og transport af affald holdes biler, lokaler m.m. altid pæne og rene.
  • Vi vil øge informationen om sortering af affald.

City Container har et effektivt miljøledelsessystem inden for transport af ikke-farligt affald samt farligt affald.


Vores tilgang til miljø

Miljøledelsessystemet er forankret i hele virksomheden og tager udgangspunkt i virksomhedens strategi. I væsentlige investerings beslutninger inddrages overvejelserne omkring såvel miljø som arbejdsmiljø, så vi sikrer, at vi løbende nedbringer vores aftryk på naturlige ressourcer og er med til at mindske forureningen.

Alle vores medarbejdere motiveres og uddannes i miljøansvarlighed. For os betyder det blandt andet, at vores lastbilers opbygning sikrer den mindst mulige vindmodstand,  og dermed også brændstofforbruget via aerodynamikken. Alle vores lastbiler er udstyret med cyklistkameraer, ekstra spejle, bakkameraer m.m.


Egen drivercoach

Hos City Container har vi vores egen drivercoach ansat. Alle vores lastbiler opsamler og lagrer data omkring brændstofforbruget, kørsel m.m. Disse data gennemgår drivercoachen, inden han kører med den enkelte medarbejder. Under kørslen gennemgår drivercoachen mulighederne for mere miljørigtig kørsel, regler vedrørende tomgangkørsel m.m. med medarbejderen. På den måde sikres at medarbejderen er bevidst om lastbilen, kørslen og miljøet.


Vores miljøpolitik

Det er vigtigt for os, at vores omgivelser generes mindst muligt ved vores ageren i omverdenen. Derfor er det vigtigt for os, at vores kunder afgiver så mange oplysninger som muligt på alle projekter, såsom leveringstider, affaldstyper, containerstørrelser, adgangsveje osv.

Politik for kvalitet, miljø og arbejdsmiljø;

  • Vi vil forpligte os til, at overholde lovmæssige krav samt indgående aftaler og kontrakter med vores kunder.
  • Vi vil sikre, at vores medarbejdere har viden, færdigheder og kompetencer der sikrer at vi fleksibelt kan løse aftalte opgaver, under hensyntagen til eget arbejdsmiljø og med respekt for miljøet.
  • Vi forpligtiger os til, aktivt at beskytte miljøet og undgå unødigt forurening af miljøet.
  • Vi forpligter os til aktivt at forebygge fejl, uheld og nedslidning både fysisk og psykisk gennem løbende forbedringer af arbejdsmiljøet og arbejdsmiljøledelsessystemet.
  • Vi vil implementere løbende forbedringer hurtigt, professionelt og i tæt dialog med kunder og sikrer at der er tage miljø- og arbejdsmiljøovervejelser i dette.
  • Vi vil sikre, at kvalitets-, miljø-, og arbejdsmiljøfremmende aktiviteter sker på alle niveauer i organisationen og i henhold til kravene i DS/EN ISO 9001, desuden forpligter vi os til, som at overholde alle krav i gældende miljø- og arbejdsmiljølovgivning, samt myndigheds- og branchekrav samt løbende forbedringer af ledelsessystemet.

Se vores certifikater


ADS registrering 

Alt affald bliver, som loven foreskriver det, registreret og indrapporteret til myndighederne. Det sikrer dig, at alt bliver behandlet efter gældende love og bekendtgørelser.

City Container er i Affaldsregistret registreret som indsamler – og dermed også som transportør. Det betyder, at vi må transportere affaldet fra kunden til et af kundens på forhånd valgte modtageranlæg. Men vi må også afhente (indsamle) affaldet hos vores kunde, og efterfølgende selv vælge, hvilket modtageranlæg der skal benyttes. Skulle du som kunde ønske opgørelser over det bortkørte og behandlede affald, kan der indgås særskilte aftaler om dette.

Login