Materialer

 Sand og grus

Billede Materiale Vægtfylde Korn str. Oprindelse Typisk anvendelse
Brolæggersand 1,45 ton/m3 0-4mm (10% op til 6mm) Bakkemateriale (ikke vasket) Afretningslag til belægningsfliser.
Brolæggergrus 1,65 ton/m3 0-8 mm (10% op til 10 mm) Bakkemateriale (ikke vasket) Afretningslag til belægningsfliser.
Strandsand 1,50 ton/m3 0-2 mm (10% op til 4 mm.) Sømateriale Sandkasser, tilslagsmateriale til beton og fugesand til belægningsfliser.

 

Stabil- og bundsikring

Billede Materiale Vægtfylde Korn str. Oprindelse Typisk anvendelse
Stabilgrus 1,65 ton/m3 0-32 mm (10% op til 40 mm.) Bakkemateriale Bærelag under afretningslaget til flisebelægning, indkørsel m.v..
Bundsikringsgrus 1,70 ton/m3 0-80 mm (10% op til 90 mm.) Bakkemateriale Vejopbygning.

 

Fyldmaterialer

Billede Materiale Vægtfylde Korn str. Oprindelse Typisk anvendelse
Sandfyld harpet 1,40 ton/m3 0-8 mm (2% op til 10 mm.) Bakkemateriale Fyldmateriale.
Sandfyld 1,45 ton/m3 Usorteret Bakkemateriale Fyldmateriale.

 

Genbrugsprodukter

Billede Materiale Vægtfylde Korn str. Oprindelse Typisk anvendelse
Knust beton 1,55 ton/m3 0-32 mm (10% op til 40 mm.) Nedrevet støbt beton Bærelag under afretninglaget til flisebelægning, indkørsel m.v..
Knust asfalt 1,55 ton/m3 0-32 mm (10% op til 40 mm.) Vejbelægning Vejfyld.
Knust tegl 1,40 ton/m3 0-32 mm (10% op til 40 mm.) Nedrevne tegltage Vejfyld.

 

Sten

Billede Materiale Vægtfylde Korn str. Oprindelse Typisk anvendelse
Perlesten 1,50 ton/m3 4-8 mm (10% op til 10 mm.) Bakkemateriale vasket Pyntesten i indkørsler og gangarealer og tilslagsmateriale til beton.
Ærtesten 1,40 ton/m3 8-16 mm (10% op til 20 mm.) Bakkemateriale ikke vasket Pyntesten i indkørsler og gangarealer, simple betonkonstruktioner såsom fundamenter/gulve til f.eks. udhuse.
Nøddesten 1,40 ton/m3 32-64 mm (10% op til 40 mm.) Bakkemateriale ikke vasket Pyntesten i indkørsler, omfangsdræn ved huse, simple betonkonstruktioner såsom fundamenter/gulve til f.eks. udhuse.
Singels 1,45 ton/m3 8-16 mm (10% op til 70 mm.) Bakkemateriale ikke vasket Simple betonkonstruktioner, omfangsdræn ved huse, faskiner, kapilærbrydende lag og pyntesten.
Stenmel 1,4 ton/m3 0-2 mm (10% op til 4 mm.) Knust granit Afretning og petanquebaner.

 

Specialprodukter

Billede Materiale Vægtfylde Korn str. Oprindelse Typisk anvendelse
Støbemix 1,60 ton/m3 0-16 mm (10% op til 20 mm.) Bakkemateriale Simple betonkonstruktioner såsom fundamenter/gulve til eksempelvis udhuse.
Leret vejgrus 1,50 ton/m3 0-8 mm (10% op til 10 mm.) Bakkemateriale  Gangstier.
Harpet muld 1,50 ton/m3 0 – 10 mm. (blandet med op til 25 % 0 – 4 sand) Bede, græsplæner, beplantning.
Natursten  1,40 ton/m3 Afgrænsning af bede, opbygning af diger, pyntesten eller kantbegrænsning.

 

Øvrige materialer

Skal du anvende sømaterialer, faldgrus, slotsgrus, filtergrus eller lignende som ikke fremgår af de listede materialer, så kontakt vores sælgere

Login