3 råd til mere bæredygtige udbud for kommunal affaldsindsamling

Uanset hvad din baggrund er, så er du nok efterhånden med på, at det vi smider ud, ikke bare forsvinder, eller af sig selv bliver til nye råvarer. Hos City Container er vi næste led i den kæde, der startes, når du smider noget ud.

Vi håndterer nemlig alt fra dit husholdningsaffald til forurenet jord og byggeaffald fra store byggepladser i hele landet, og sammen med vores søsterselskab, miljøvirksomheden Norrecco, kan vi også sørge for, at det meste bliver sorteret og oparbejdet, så det er klar til at blive genanvendt som nye råvarer i produktionen.

Det betyder, at vi ligger inde med en stor erfaring af og viden om, hvor faldgruberne og ikke mindst mulighederne er, for at vi alle kan bidrage endnu mere til en bæredygtig fremtid. Når vi skal skille os af med, hvad der for os i det daglige måske bare er affald.

Men for at du kan gøre mere, så skal det med i de kommunale udbud. Derfor kommer her mine tre bud på, hvordan du, der arbejder med affaldshåndtering i en kommune, kan sikre, at jeres udbud bliver mere bæredygtige, til gavn for os alle:

1. Find den mest bæredygtige løsning, og led så videre

Afsøg jeres muligheder for at tilbyde borgerne en endnu mere bæredygtig håndtering af deres husholdningsaffald. Og begynd så – gerne allerede dagen efter, at I har indgået en aftale om jeres ny løsning – at lede efter den næste endnu bedre løsning.

Der opstår nemlig hele tiden nye muligheder for at gøre den daglige drift mere bæredygtig. Nye skraldebiler, der kan håndtere stadig flere samtidige fraktioner, mere miljøvenlige alternativer til at drive disse og meget andet.

Det kræver sit at holde sig på forkant med udviklingen, derfor er mit bedste råd, at du hele tiden er i dialog med markedet om din kommunes – nye – muligheder, for at tilbyde borgerne en mere bæredygtig løsning – både økonomisk og miljømæssig.

2. Overvej, om I kan gøre det bedre selv

Ressourcebranchen har været inde i en rivende udvikling. Vi skal ikke mere end ti år tilbage for, at en skraldebil kun havde et rum, og størstedelen af vores skrald fra husholdningen blev kørt til forbrænding for at lave energi i form af varme. Idag kan vi sortere i flere fraktioner, endda på den samme skraldebil og der findes teknologi som kan benyttes i skraldespandene, så man automatisk kan indsamle data om tømmetid og meget andet, der kan være med til at optimere oplevelsen for kommunens borgere.

Men samtidig har der også været et uforholdsmæssigt stort fokus på pris frem for kvalitet. Det har betydet, at der har været indgået nogle mindre heldige kontrakter, som har ført til, at nogle kommuner har oplevet dårlig service, hvilket viser sig i klager fra borgere. Noget der så resulterer i et pres på forvaltningens eller forsyningsselskabets medarbejdere, der kunne have været undgået med en større indsigt i de kvalitative dele af moderne affaldshåndtering.

Den oplevelse af at sidde i midten med alt bøvlet, har medført, at nogle kommuner har valgt at hjemtage opgaven med ressourceindsamling.

Den løsning kommer med en pris. Det betyder nemlig, at man som kommune ofte må øge sine omkostninger i det, der skal ansættes flere medarbejdere og investeres i dyre skraldebiler. Noget der kan være meget dyrt, hvis man arbejder i mindre skala som selvstændig kommune.

Her har professionelle renovationsvirksomheder erfaringer fra tidligere opgaver, som kan implementeres og forfines i nye renovationsopgaver, både med mandskab, i form af indgående kendskab til overenskomster og det gode samarbejde, drift af biler, erfaring med seneste teknologi og hvad der ellers kan ses som store udfordringer, når man arbejder i mindre skala.

3. Den største forskel gøres af den enkelte

Hos City Container er vi ikke i tvivl om, at vores skraldemænd er vores største aktiv. Hele organisationen lærer af dem og deres erfaringer fra hverdagen. De er virksomhedens ansigt udadtil, ligesom de er med til at sikre at teknikken og processerne, der er med til at sikre den mest bæredygtige drift, fx at minimere kørsel osv., bliver bragt i anvendelse korrekt og ordentligt. Det kræver, at medarbejderne har nogle ordentlige arbejdsforhold.

Derfor er vi i City container også altid i øjenhøjde med den enkelte medarbejder. Vi ønsker at behandle hinanden ordentligt, med respekt for at skabe rum til samarbejdet. Den gode dialog om dagligdagens udfordringer giver den bedste og mest bæredygtige hverdag for både virksomhed, medarbejder og kunde (kommune).

Vi har også en tæt dialog med fagforeningen, så vi kan være med til at bidrage til arbejdsmiljøet. For i sidste ende, så er det den enkelte, der udfører jobbet, som gør den allerstørste forskel for, om opgaven udføres bæredygtigt – og her er der igen tale om både økonomisk bæredygtighed og i forhold til miljøet.

Et ekstra råd

Er man en mindre kommune, så er det værd at overveje at gå sammen i et fællesskab med nabokommuner i forbindelse med et udbud. Hos City Container har man gjort sig gode erfaringer med samarbejde i sådanne sammenslutninger. Er du interesseret i at høre mere, så kontakt Thorbjørn Rosenkilde på 7023 7676.

Om Thorbjørn Rosenkilde

Thorbjørn Rosenkilde er udbudschef hos City Container, ligesom han også bistår søsterselskabet Norrecco i forbindelse med tilbudsgivning ved større udbud og særligt offentlige udbud. Han har siden 2019 været ansat i City Container, men har beskæftiget sig med udbud i ressourcebranchen siden 2007. Har du spørgsmål, kan du kontakte Thorbjørn Rosenkilde på 7023 7676.

Thorbjørn Rosenkilde

Afhentningsformular