– Sådan håndterer du affaldet –

Affaldsguiden

Når du skal af med jord eller affald – uanset om det er bygge- og anlægsaffald, kontor- og industriaffald – så er det vigtigt at vide, hvad det reelt er, der kommer i containeren. Både for dig, for os og for miljøet.

Herunder finder du derfor en oversigt over jord- og affaldstyper, og hvordan de håndteres samlet i vores affaldsguide. Affaldsguiden kan være rar som opslagsværk, men nok også lidt for detaljeret, når den rigtige løsning skal findes. Derfor står vi altid klar til at rådgive om din konkrete opgave, så du kan lade os om detaljerne og komme ordentligt videre – helt enkelt. Skriv til os via chatfunktionen her på siden, så hjælper vi dig gerne videre.

For at gøre det nemt for dig og os, så har vi lavet en guide til placering og afhentning af containere og hvor meget de må læsses. 

Værd at vide om korrekt jord- og affaldshåndtering

For at sikre, at dit affald eller jord bliver korrekt håndteret, og vi kan dokumentere håndteringen korrekt og sørge for sporbarheden, så er det ofte nødvendigt med prøvetagning ved nedrivningsprojekter og jordprøver ved bortskaffelse af jord.

Som aktør i miljøbranchen, mener vi, at vi har et stort ansvar for at bidrage til at minimere vores egen miljøpåvirkning, ligesom vi har som mål at bidrage positivt til vores kunders miljømål, uanset om vi hjælper med en logistikopgave eller jord-/affaldshåndtering eller begge dele.

Vi står derfor altid klar til at vejlede om prøvetagning og jordprøver forud for at du starter dit arbejde. Vi rådgiver også om afrapportering omkring indleveret affald efterfølgende, så det er muligt at få garanti for at miljøkrav og særlige krav i forbindelse med certificeringer i byggeriet overholdes.

Forarbejdet med at afdække affaldstyper kombineret med vores rådgivning om korrekt kildesortering og arbejde med at sørge for sporbarhed gør, at vi kan tage ansvaret for håndtering og dokumentation, når vores containere forlader din plads, så du ikke skal tænke på det.

Farligt og forurenet affald

Farligt og forurenet affald skal behandles separat efter gældende regler i den pågældende kommune, da det kan indeholde miljøproblematiske stoffer.

Asbest

Asbest er fællesbetegnelse for en gruppe mineraler, der er naturligt forekommende i visse bjergarter. Asbest kan nedbrydes til meget små fibre, som er luftbårne. Asbest er et ikke brændbart materiale, og kan derfor ofte findes i isolering og brandsikringer, da det heller ikke påvirkes af fugt.

Jord - forurenet og ikke-forurenet

Når du bortskaffer jord fra bygge- og anlægsopgaver, skal du være opmærksom på, om jorden er forurenet eller ej. Det afgøres ved at tage jordprøver, ligesom Miljøstyrelsen kortlægger forurenede grunde.

Afhentningsformular