– Affaldsguide –

Deponi med PCB

Når deponeringsegnet affald, som ikke er egnet til genanvendelse, forbrænding eller anden nyttiggørelse skal bortskaffes, så skal det sorteres i sin egen fraktion. Fraktionen må ikke blandes med forbrændingsegnet affald og farligt affald

Har du brug for bortskaffelse af deponi med PCB, så ring til os på 70 23 76 76 eller kontakt os her.

Varenavn: Beskrivelse af affaldsfraktion: Må ikke indeholde: EAK-kode: Andet:
Deponi med PCB
Deponeringsegnet affald, som ikke er egnet til genanvendelse, forbrænding eller anden nyttiggørelse (anvist af kommunen) Indeholdende: PCB op til 50 ppm, Blyholdigt op til 2500 ppm, Kviksølv op til 1000 ppm, Zink op til 2500 ppm, PAH op til 1000 ppm.
Affald med analyseret højere indhold end angivet grænseværdier
Forbrændingsegnet affald
160799
Container type 8 12 14 16 17 22 24 27
Åben container
X
X
X
Lukket container
X
X
Rumopdelt åben
X
Rumopdelt lukket
X
Lukket cont, trapez
X
Lukket rumopdelt, trapez
X
Væsketæt miljøcont.

Afhentningsformular