DGNB

City Container er medlem af Green Building Council Denmark (DK-GBC), der er en non-profit medlemsorganisation, der arbejder for at fremme bæredygtighed i bygninger og det bebyggede miljø i Danmark.

Mange års arbejde med transport og logistik har givet os uvurderlig viden og ekspertise, som hele tiden udvikles gennem dialog med vores samarbejdspartnere, så vi konstruktivt kan finde frem til den rigtige og mest bæredygtige logistiskløsning. Vi vil derfor gerne bidrage med vores ekspertise og erfaring til den bæredygtige udvikling i byggeriet. Vi kommer bl.a. aldrig tomhændet frem til jeres byggeplads, vi medbringer altid en tom container, så I altid har kapacitet til rådighed til jeres affald og, at jeres byggearbejde altid kan fortsætte uforstyrret.

City Container er i løbende dialog med modtageranlæggene, for at videndele og finder det vigtigt at så meget affald som muligt bliver genanvendt/nyttiggjort og bl.a. brugt i andre byggerier, hvor vi kan være behjælpelige med levering af råmaterialer.

I City Container ser vi det som en af vores fornemste opgaver at rådgive i korrekt affaldssortering, ikke mindst i forbindelse med et DGNB-byggeri, hvor vi ud over rådgivning også tilbyder undervisning og løbende kontrol af byggepladsens affald. Vi kommer gerne forbi til en snak og præsentation af vores produkter.

DK-GBC er et netværk af aktører, som ønsker radikalt at forbedre bæredygtigheden af det byggede miljø i Danmark. Med over 300 medlemmer (virksomheder/organisationer/personer), der spænder over hele værdikæden, repræsenterer vi holdningen i branchens nuværende og fremtidige ledere, der stræber efter transformationsændringer.

Vi arbejder for vores byggeri kunder med både rådgivning og rapportering i DGBN format.

Læs mere om DGNB:

 

Ønsker du at vide mere, da kontakt:

Morten Julius Holm
mobil: +45 20 40 34 64
mail: mho@citycontainer.dk

 

Login