– Certificeringer –

Certificeret samarbejdspartner

Hos City Container gør vi det for miljøet, og vi gør det for vores fremtid. Men vi vil samtidig også gøre det ordentligt, ikke mindst ved at sikre, at vores medarbejdere, der skal kunne levere en kompetent service til dig som kunde, har de bedst mulige arbejdsbetingelser både fysisk og psykisk.

Derfor er City Container Fyn A/S certificeret inden for miljø jf. ISO 14001 og efterlever kravene jf. ISO 45001. City Container Danmark A/S er certificeret inden for kvalitet jf. ISO 9001, miljø jf. ISO 14001 og arbejdsmiljø jf. ISO 45001. Herunder finder du vores certificeringer, og hvad de dækker over.

ISO 14001

ISO 14001

DS/EN ISO 14001 – er den dominerende miljøledelsesstandard ifølge Miljøstyrelsen. Læs mere om den på deres officielle side for ISO 14001.

ISO 9001

ISO 9001

Vi er certificeret med ISO 9001, der er din garanti for, at vi arbejder professionelt med kvalitetsledelse. I det daglige betyder det, at vi som organisation har et fælles sprog om og tilgang til kvalitet og redskab til løbende at blive bedre gennem optimering af processer og øge vores effektivitet og produktivitet til gavn for vores kunder. Læs mere om standarden her.

ISO 45001

ISO 45001

Standard for arbejdsmiljøledelse. Vi er gået fra OHSAS 180001 til ISO 45001, hvor vi i dag er certificeret gennem Dansk Standard. Det betyder, at du med City Container som samarbejdspartner er sikker på, at vi investere i det gode arbejdsmiljø, både fysisk og psykisk. Vi tror på, at vores indsats gør hverdagen bedre for vores kolleger, der så kan levere en endnu bedre service til vores kunder.

Vi bidrager også til dit arbejde med certificeringer og standarder

Vi forsøger også at bidrage til at gøre byggebranchen mere bæredygtig. Det gør vi ved at arbejde med de certificeringer, der kan være relevante for vores kunder i bygge- og anlægsbranchen, fx DGNB, Svanemærket og LEED.

Her bidrager vi i City Container med viden om alt fra lovgivningen på området over optimal håndtering af affaldet til at sikre den nødvendige dokumentation af processen. Rigtig meget vejledning er vi vant til at tage løbende på pladsen med projekt- og byggelederen, hvor et tæt samarbejde med os ofte gør processen med korrekt kildesortering mm. både mere smidig og hverdagen langt mere enkel.

Vi hjælper med at gøre dit byggeaffald til nyttige ressourcer

Hos City Container har vi tradition for at arbejde med at bringe affald tilbage i byggeriet på ny. Vi arbejder tæt sammen med miljøvirksomheden Norrecco om blandt andet at få gipsplader bragt til genanvendelse, så de bruges til at lave nye gipsplader og andre genanvendelseskoncepter.

Vi har erfaring med at afrapportere, så det er i overensstemmelse med de forskellige certificeringer, som måtte være relevante for dit  konkrete byggeprojekt, fx DGNB, Svanemærket og LEED.

Helt konkret betyder det, at du som kunde kan få månedlige rapporter over, hvor meget affald fra din plads, der er gået til henholdsvis genbrug, nyttiggørelse, genanvendelse eller deponi.

Kontakt os for mere information om vores certificeringer og vejledning i forbindelse med dine egne

Jo tidligere du tager kontakt til os, jo enklere kan vi gøre dit arbejde med at sikre jeres certificeringer. Så hvis du gerne vil have vores bud på, hvordan du kan sikre, at jeres affaldshåndtering ikke står i vejen for en certificering af byggeriet, så skriv til os via chatfunktionen her på siden

Vi kan også tilpasse vores løsninger til dine specifikke behov. Udover afrapportering, kan vi sørge for at klæde dine medarbejdere på til korrekt kildesortering med løbende undervisning på pladsen eller ved at stille med erfarne folk til at kildesortere hos jer. 

Afhentningsformular