– Om City Container –

Sådan arbejder vi

Vores vigtigste ressource er vores medarbejdere. Derfor sørger vi også for at alle ansatte løbende modtager efteruddannelse og sparring, så vi kan levere branchens bedste service.

Bedre arbejdsmiljø - bedre service

Vi prioritere arbejdsmiljøet meget højt hos City Container. Ikke mindst for de af vores kolleger, der har gader og veje som deres arbejdsplads. Vores chaufførers arbejdsmiljø forsøger vi at gøre så sikkert og behageligt som muligt, bl.a. ved at investere i moderne lastbiler, hvor ergonomien er i top.

Når vi køber nye biler ind, så har vi derfor fokus på at vores materiel skal fungere i hverdagen. Det betyder, at vi investerer i biler med lav indstigning, hvor det er muligt, og har for øje, at vores kolleger skal arbejde ude i det danske vejr hele året, hvorfor handskevarmere selvfølgelig er standard. Og så vi kunne færdes tryg for vores egen og vores omgivelsers skyld. Derfor sørger vi også altid for et højt sikkerhedsniveau omkring vores biler, fx kameraer i højre side for at undgå højresvingsulykker og bag i for at undgå bakulykker pga blinde vinkler .

Det betyder, at det udstyrsniveau, bilerne indkøbes med, bidrager til et sikkert og behageligt arbejdsmiljø og dermed også øget arbejdsglæde, der kan komme vores kunder tilgode i form af bedre service, da vi tror på, at et behageligt og sikkert arbejdsmiljø fører til mere overskud i hverdagen.

Meningsfulde jobs til talenter

Vi støtter op om det rummelige arbejdsmarked, hvor der er plads til alle. Vi gør derfor meget ud af, at være en arbejdsplads, der er imødekommende og åben for talenter med meget forskellige forudsætninger og kvalifikationer. I mange af vores arbejdsopgaver er det fx ikke en nødvendighed at kunne læse og skrive.

Det gør, at vi kan tilbyde meningsfulde job til mennesker, som ellers har været mødt af et utilgængeligt arbejdsmarked.

Vi samarbejder og udvikler hinanden, og løbende opfølgning er en naturlig del af vores arbejdsdag, som også er med til at sørge for, at den enkelte medarbejder trives i teamet og i organisationen.

Ordentlig håndtering, sortering og rådgivning om affald og jord

Noget af det første, som ordentlig håndtering og sortering af affald og jord kræver, uanset om det er forurenet eller ej, er moderne materiel. Hos City Container anvender vi derfor lastbiler med den nyeste teknologi og kan derfor klare håndtering af mange affaldsfraktioner og jordtyper.

For at kunne være på forkant med den teknologiske udvikling, foretager vi løbende evalueringer af nye teknologier til håndtering og sortering af både affald og jord, ligesom det eksisterende materiel indgår i et forebyggende vedligeholdelsesprogram. På den måde sørger vi for hele tiden at kunne minimere vores miljøpåvirkning, hver gang vi udfører en opgave for dig.

Derfor kan vi garantere en høj driftsikkerhed, hvilket er særligt relevant for opgaver, der indgås på flerårige kontrakter, som kommunalt affaldshåndtering (MSW), som er et område, vi i City Container er særligt erfarne indenfor.

Minimering af miljøpåvirkning

City Container har en målsætning om, at vognparken løbende udskiftes. Det har vi, da vi sigter mod udelukkende at anvende lastbiler, der i videst muligt omfang tilgodeser miljøet.

Vi arbejder samtidigt med vores rutiner, så vi hver især bidrager til at skabe en bæredygtig drift, hvilket fx ses i vores arbejde med at optimere ruteplanlægning, så vi minimere transporten og dermed slitagen på materiel og udledning ved kørsel.

Bilernes motorer forbedres konstant i retning af bedre udnyttelse af drivmidler, bedre rensning af udstødningsgasser, og dermed færre emissioner af CO2, NOX og partikler.

Når der samtidigt køres med forståelse for mindst muligt forbrug, er miljøparametrene så høje som muligt.

Alt i alt betyder det, at vi kan sikre, at den service, du køber af os, har den lavest mulig emission pga moderne teknologi og højest mulige kvalitet pga kompetente medarbejdere.

Kompetent partner til håndtering af affald og jord

På grund af vores orientering om hele processen omkring affald, både vores egen indsats, men også indsigt i hele værdikæden, er City Container den kompetente og sikre partner i forbindelse med opgaver, der kræver korrekt håndtering og sortering af affald og jord.

Det betyder også, at vi kan tilbyde ordentlig rådgivning om de lovgivningsmæssige spørgsmål, din opgave afføder og konkrete indsigter, der kan gøre din opgave så enkel som mulig.

Hvis du vil høre mere om, hvilke løsninger vi kan tilbyde dig, kan du altid kontakte vores kundeservice via chatfunktionen her på siden.

Afhentningsformular