– Affaldsguide –

Gasbeton

Uforurenet kildesorteret gasbeton, porebeton og molersten skal sorteres for sig for at sikre, at det kan blive nyttiggjort.  

Gasbeton må ikke blandes med brændbart affald, gipsplader, klinker, præfabrikerede, betonelementer med isolering, slaggebeton, lecabeton og fliseklæb/klinker

Har du brug for bortskaffelse af gasbeton, så kontakt os her.

Varenavn: Beskrivelse af affaldsfraktion: Må ikke indeholde: EAK-kode: Andet:
Gasbeton
Uforurenet kildesorteret gasbeton, porebeton og molersten.
Brændbart affald
Gipsplader
Klinker
Præfabrikerede betonelementer med isolering
Slaggebeton
Lecabeton
Fliseklæb/klinker
170904

Anbefalet container størrelse m³

Container type 8 12 14 16 17 22 24 27
Åben container
X
X
X
Lukket container
X
X
Rumopdelt åben
X
X
Rumopdelt lukket
X
Lukket cont, trapez
X
Lukket rumopdelt, trapez
X
Væsketæt miljøcont.

Afhentningsformular